Archive for the ‘Nyheter’ Category

Lemminkainen tildelt asfaltkontrakter

lemminkainen

AMT Entreprenør har tildelt Lemminkainen på Karmøy asfaltarbeider for prosjektene:
– RV48 Løfallstrand, Kvinnherad
– Svebakken Øst. Haugesund
– Hauge Skole, Haugesund

Prosjektet RV48 består av sprenging, fylling og opparbeidelse av 1000m ny riksveg i tilknytning til ny fergekai i Løfallstrand. Byggherre er Statens Vegvesen region Vest.

Prosjektet Svebakken Øst er nytt boligfelt under utbygging i Skåredalen i Haugesund. Ferdigstilles november 2010. Byggherre er Haugesund Kommune.

Prosjektet Hauge Skole består av innvendig og utvendig rehabilitering av barne og ungdomskole. AMT utfører utvendig rehabilitering av gårdsplass, lekeområder med mer. Prosjektet ferdigstilles juni 2011. Byggherre er Haugesund Kommune.

Informasjon om prosjektene kan rettes til Glenn Kolberg, tlf 48050035 / epost glenn@amt-norge.no


Maskinfører ansatt i Haugesund

Jone Jensen Gaard fra Haugesund er ansatt som maskinfører og opererer nå en CAT 316 hjulgravemaskin på prosjektet Svebakken Øst i Skåredalen Haugesund. Prosjektet består av veger, vannledninger, avløpsanlegg, overvann, kabelgrøfter, gassledninger, fiberoptikk for ca 30 nye boligtomter lengst øst i Tømmerdalen.

Jone har tidligere vært ansatt hos Skalstad Graving (Kongsberg) Byggmester Kåre N Knutsen (Haugesund), Birkeland Maskin (Karmøy), mfl og har erfaring med tomteopparbeidelse, ledningsanlegg i grunnen og masseflytting.

AMT takker for stor respons på annonserte stillinger! Jobbsøkere bes kontakte avdelingssjef glenn@amt-norge.no eller mob: 480 50 035


Ledig maskinfører stillinger i AMT

En eller to erfarne maskinførere som kan kjøre Caterpillar hjulgraver og beltegravemaskin søkes.

Grunnarbeider med ADK sertifikat for legging av støpejern, betong, PVC, PE rør med tilhørende arbeider oppfordres også til å søke.

Felles for alle stillinger

-Bred relevant erfaring og gyldig maskinførerbevis
-Erfaring med GPS maskinstyring
-Evne til både å arbeide selvstendig og sammen med andre
-Ryddighet, nøyaktighet og punklighet kreves
-Referanser fra tidligere arbeidsgivere/oppdragsgivere ønskes

AMT har pågående prosjekter for Haugesund Kommune og Statens Vegvesen. Som følge av økt oppdragsmengde søkes nye maskinførere for snarlig tilsettelse. Til gjeldende stillinger er erfaring fra maskin og tilsvarende arbeid påkrevd.

Til gjengjeld tilbys gode lønns og arbeidsbetingelser, bil og mobiltelefonordning basert på kvalifikasjoner og erfaring. Ordnede arbeidsforhold med stor mulighet for egenutvikling. Dyktige kollegaer i ett positivt, uformellt og sosialt miljø. Erfarne ledere som har langsiktighet og trygge arbeidsplasser i fokus.


Kontrakt Hauge Skole

AMT leverte laveste anbud på Hauge Skole, Haugesund men kontrakt er foreløpig ikke tildelt.
Prosjektet omfatter totalrenovering av skolen som er en av Haugesunds største.
AMT leverte tilbud på utomhusarbeider, asfaltering, og parkanlegg og er planlagt utført våren 2011.

For informasjon om tilbudet eller del leveranser kontakt: Glenn Kolberg


kontrakt for Statens Vegvesen region vest

Statens Vegvesen har tildelt AMT bygging av RV48 Løfallstrand – Teigen i Kvinherad.
Oppstart arbeidet er ca 8.mars med avslutning ca 1 juli 2010

RV48 er under massiv utbedring og AMT er tildelt en parsell på 1200m. Det pågår flere kontrakter på RV48 og ny fergekai er under bygging. Statens Vegvesen skal åpne ny RV48 til sommeren.
Kontrakten innkluderer ca 22.000m3 sprenging, masseflytting, fyllingsarbeider, stikkrenner og asfaltering.

AMT har etablert rigg i Rosendal og kan se frem til blomstring i Hardanger i tilegg til utfordringer med trafikkavvikling i turistsesongen.

Prosjektleder AMT er: Knut Midtgarden
Arbeidsleder AMT er: Robert Jore