Archive for the ‘Nyheter’ Category

kontrakt for Haugesund Kommune

Haugesund Kommune har tildelt AMT bygging av Svebakken Øst boligfelt.
Oppstart arbeidet er ca 25.februar med avslutning 15 november 2010

Svebakken Øst er delfelt i kommunens systematiske utbygging av Skåredalen som er en ny bydel i Haugesund.
Prosjektet inkluderer 31 eneboligtomter med tilhørende stikkledninger, veger, vann, avløp og overvannssystem.

Prosjektleder AMT er: Glenn Kolberg
Arbeidsleder AMT er: Per Olav Åsen