Kontrakt Hauge Skole

AMT leverte laveste anbud på Hauge Skole, Haugesund men kontrakt er foreløpig ikke tildelt.
Prosjektet omfatter totalrenovering av skolen som er en av Haugesunds største.
AMT leverte tilbud på utomhusarbeider, asfaltering, og parkanlegg og er planlagt utført våren 2011.

For informasjon om tilbudet eller del leveranser kontakt: Glenn Kolberg