kontrakt for Statens Vegvesen region vest

Statens Vegvesen har tildelt AMT bygging av RV48 Løfallstrand – Teigen i Kvinherad.
Oppstart arbeidet er ca 8.mars med avslutning ca 1 juli 2010

RV48 er under massiv utbedring og AMT er tildelt en parsell på 1200m. Det pågår flere kontrakter på RV48 og ny fergekai er under bygging. Statens Vegvesen skal åpne ny RV48 til sommeren.
Kontrakten innkluderer ca 22.000m3 sprenging, masseflytting, fyllingsarbeider, stikkrenner og asfaltering.

AMT har etablert rigg i Rosendal og kan se frem til blomstring i Hardanger i tilegg til utfordringer med trafikkavvikling i turistsesongen.

Prosjektleder AMT er: Knut Midtgarden
Arbeidsleder AMT er: Robert Jore