Maskinfører ansatt i Haugesund

Jone Jensen Gaard fra Haugesund er ansatt som maskinfører og opererer nå en CAT 316 hjulgravemaskin på prosjektet Svebakken Øst i Skåredalen Haugesund. Prosjektet består av veger, vannledninger, avløpsanlegg, overvann, kabelgrøfter, gassledninger, fiberoptikk for ca 30 nye boligtomter lengst øst i Tømmerdalen.

Jone har tidligere vært ansatt hos Skalstad Graving (Kongsberg) Byggmester Kåre N Knutsen (Haugesund), Birkeland Maskin (Karmøy), mfl og har erfaring med tomteopparbeidelse, ledningsanlegg i grunnen og masseflytting.

AMT takker for stor respons på annonserte stillinger! Jobbsøkere bes kontakte avdelingssjef glenn@amt-norge.no eller mob: 480 50 035