Author Archive

kontrakt for Haugesund Kommune

Haugesund Kommune har tildelt AMT bygging av Svebakken Øst boligfelt.
Oppstart arbeidet er ca 25.februar med avslutning 15 november 2010

Svebakken Øst er delfelt i kommunens systematiske utbygging av Skåredalen som er en ny bydel i Haugesund.
Prosjektet inkluderer 31 eneboligtomter med tilhørende stikkledninger, veger, vann, avløp og overvannssystem.

Prosjektleder AMT er: Glenn Kolberg
Arbeidsleder AMT er: Per Olav Åsen