Tjenester

AMT er totalleverandør av maskin, grunn og entreprenørtjenester.  Vi påtar oss totalentrepriser, underentrepriser og gjennomfører prosjekter i egenregi. AMT har sentral godkjenning for prosjektering utførelse og kontroll av arbeider i flere fagområder.
Ved prosjekter innen arealutvikling, hytte og boligutbygging utfører AMT også prosjektering, reguleringsarbeid og byggesøknader. Kontakt oss for uforpliktende tilbud, anbudsforespørsler eller generell rådgiving.

Ledningsanlegg i grunnen for private og offentlige
Sertifiserte ADK rørleggere og maskiner med GPS styring
Vegprosjekter
Europaveger- Riksveger – Fylkesveger – Gang sykkelveger
Masseflytting og Sprengningsarbeider
Vårt spesialfelt utført med moderne maskinpark til konkuransedyktige betingelser
Industriprosjekter
Større masseflytting eller arbeider med høy kompleksitet
Store utbygginger
Flyplasser, Jernbane, Næringsparker, Arealutvikling
Små utbygginger
Boligfeltefelt, Hyttefelt, Utvidelser og Vedlikeholdsarbeider

Kontaktinfo:
Telemark Knut Midtgarden tlf: 975 32 772  epost: knut@amt-norge.no